Acronyms and Abbreviations

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
HaHbHcHdHeHfHgHhHiHjHkHlHmHnHoHpHqHrHsHtHuHvHwHxHyHz
HTaHTbHTcHTdHTeHTfHTgHThHTiHTjHTkHTlHTmHTnHToHTpHTqHTrHTsHTtHTuHTvHTwHTxHTyHTz