Acronyms and Abbreviations

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
LaLbLcLdLeLfLgLhLiLjLkLlLmLnLoLpLqLrLsLtLuLvLwLxLyLz
LQaLQbLQcLQdLQeLQfLQgLQhLQiLQjLQkLQlLQmLQnLQoLQpLQqLQrLQsLQtLQuLQvLQwLQxLQyLQz